برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
Group Stage
ژوئن 11, 20217:00 ب.ظ
tr - بازیها
ژوئن 12, 20211:00 ب.ظ
ژوئن 12, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 12, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 13, 20211:00 ب.ظ
ژوئن 13, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 13, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 14, 20211:00 ب.ظ
ژوئن 14, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 14, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 15, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 15, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 16, 20211:00 ب.ظ
ژوئن 16, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 16, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 17, 20211:00 ب.ظ
ژوئن 17, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 17, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 18, 20211:00 ب.ظ
ژوئن 18, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 18, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 19, 20211:00 ب.ظ
ژوئن 19, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 19, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 20, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 20, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 21, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 21, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 21, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 21, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 22, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 22, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 23, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 23, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 23, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 23, 20217:00 ب.ظ
Round of 16
ژوئن 26, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 26, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 27, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 27, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 28, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 28, 20217:00 ب.ظ
ژوئن 29, 20214:00 ب.ظ
ژوئن 29, 20217:00 ب.ظ
Quarter Finals
جولای 02, 20214:00 ب.ظ
جولای 02, 20217:00 ب.ظ
جولای 03, 20214:00 ب.ظ
جولای 03, 20217:00 ب.ظ
Semi-Finals
جولای 06, 20217:00 ب.ظ
جولای 07, 20217:00 ب.ظ
Final
جولای 11, 20217:00 ب.ظ