برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

Group A

ب ر ب
Italy 0 0 0 0 0 (0-0)
Switzerland 0 0 0 0 0 (0-0)
Turkey 0 0 0 0 0 (0-0)
Wales 0 0 0 0 0 (0-0)

Group B

ب ر ب
Belgium 0 0 0 0 0 (0-0)
Denmark 0 0 0 0 0 (0-0)
Finland 0 0 0 0 0 (0-0)
Russia 0 0 0 0 0 (0-0)

Group C

ب ر ب
Austria 0 0 0 0 0 (0-0)
Netherlands 0 0 0 0 0 (0-0)
North Macedonia 0 0 0 0 0 (0-0)
Ukraine 0 0 0 0 0 (0-0)

Group D

ب ر ب
Croatia 0 0 0 0 0 (0-0)
Czech Republic 0 0 0 0 0 (0-0)
England 0 0 0 0 0 (0-0)
Scotland 0 0 0 0 0 (0-0)

Group E

ب ر ب
Poland 0 0 0 0 0 (0-0)
Slovakia 0 0 0 0 0 (0-0)
Spain 0 0 0 0 0 (0-0)
Sweden 0 0 0 0 0 (0-0)

Group F

ب ر ب
France 0 0 0 0 0 (0-0)
Germany 0 0 0 0 0 (0-0)
Hungary 0 0 0 0 0 (0-0)
Portugal 0 0 0 0 0 (0-0)